รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

 แบบจำลององค์พระมหาเจดีย์

ภาพแบบจำลององค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

รายการเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

ภาพส่วนประกอบเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

ภาพบรรยากาศงานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล<BR>ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น.

พื้นที่เตรียมสร้างพระมหาเจดีย์

พื้นที่เตรียมโดยรอบเตรียมการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012