รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

 แบบจำลององค์พระมหาเจดีย์

ภาพแบบจำลององค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

89 Photos

รายการเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

ภาพส่วนประกอบเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์

151 Photos

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

946 Photos

งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

ภาพบรรยากาศงานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์

38 Photos

พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น.

15 Photos

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน

262 Photos

พื้นที่เตรียมสร้างพระมหาเจดีย์

พื้นที่เตรียมโดยรอบเตรียมการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

64 Photos

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012