ท่านเจ้าคุณสมัย

วันที่ 21 มกราคม 2555 ท่านเจ้าคุณสมัย วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์(ประเทศออสเตรเลีย) ให้ความเมตตามาเยี่ยมพักจำวัด

 

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012