พิธีอัญเชิญรูปเหมือนบูรพาจารย์

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนบูรพาจารย์ ณ พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
วัดแสงธรรมวังเขาเขียว บ้านบุตะโก ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เวลา 9:39 น.

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012