ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดแผนงานก่อสร้าง เริ่มวางศิลาฤกษ์วันที่  ๒๓  ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อนสร้างโดยประมาณ  ๒๘-๓๖  เดือน   หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012