รูปภาพครูอาจารย์มาเยี่ยมวัด

ครูอาจารย์ให้ความเมตตามาเยี่ยมแสดงความยินดีในงานสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรม

หลวงปู่ทุย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
หลวงปู่ทุย วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย เมตตามาเยี่ยมวัด

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี เมตตามาเยี่ยมวัดแสงธรรมวังเขาเขียว

หลวงปู่บุญเพ็ง

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ากลองเพล จ.หนองบัวลำพู เมตตามาเยี่ยมวัดแสงธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงปู่เมตตารับบิณฑบาตร

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

วันที่ 22 ตุลาคม 2554 (เที่ยง)
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเมตตามาเยี่ยมก่อนวันวางศิลาฤกษ์ และ มอบปัจจัยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ 500,000.-

หลวงปู่บุญมี ถ้ำเต่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (บ่าย)
หลวงปู่บุญมี ถ้ำเต่า วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมตตามาเยี่ยมวันวางศิลาฤกษ์

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

วันที่ 12 มีนาคม 2555
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ให้ความเมตตามาเยี่ยม งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

ท่านเจ้าคุณสมัย

วันที่ 21 มกราคม 2555
ท่านเจ้าคุณสมัย วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์(ประเทศออสเตรเลีย) ให้ความเมตตามาเยี่ยมพักจำวัด

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012