รูปภาพครูอาจารย์มาเยี่ยมวัด

ครูอาจารย์ให้ความเมตตามาเยี่ยมแสดงความยินดีในงานสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรม

หลวงปู่บุญเพ็ง

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ากลองเพล จ.หนองบัวลำพู เมตตามาเยี่ยมวัดแสงธรรม วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงปู่เมตตารับบิณฑบาตร

หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

วันที่ 22 ตุลาคม 2554 (เที่ยง)<BR> หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเมตตามาเยี่ยมก่อนวันวางศิลาฤกษ์ และ มอบปัจจัยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ 500,000.-

หลวงปู่บุญมี ถ้ำเต่า

วันที่ 23 ตุลาคม 2554 (บ่าย)<BR> หลวงปู่บุญมี ถ้ำเต่า วัดป่าศรัทธาถวาย อ.หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี เมตตามาเยี่ยมวันวางศิลาฤกษ์

หลวงปู่ทุย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หลวงปู่ทุย วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย เมตตามาเยี่ยมวัด

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

วันที่ 12 มีนาคม 2555
สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ให้ความเมตตามาเยี่ยม งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

ท่านเจ้าคุณสมัย

วันที่ 21 มกราคม 2555<BR> ท่านเจ้าคุณสมัย วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียห์(ประเทศออสเตรเลีย) ให้ความเมตตามาเยี่ยมพักจำวัด

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012