สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

วันที่ 12 มีนาคม 2555 สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร)เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ให้ความเมตตามาเยี่ยม งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012