หลวงปู่ทุย

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หลวงปู่ทุย วัดป่าดานวิเวก อ.โซ่พิสัย จังหวัดหนองคาย เมตตามาเยี่ยมวัด

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012