พิธีวางศิลาฤกษ์

ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล
ณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น.

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012