หลวงปู่บุญเพ็ง

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงปู่บุญเพ็ง วัดถ้ากลองเพล จ.หนองบัวลำพู เมตตามาเยี่ยมวัดแสงธรรม
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงปู่เมตตารับบิณฑบาตร
 

 

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012