งานบำเพ็ญกุศลสรีระสังขารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก

งานบำเพ็ญกุศลสรีระรสังขาร พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก)
ณ วัดป่าวิเวกธรรม (เหล่างา) ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เวลา 19:49 น.

องค์แสดงธรรม
พระอาจารย์พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา


Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012