งานสวดอภิธรรมหลวงปู่ทอง จันทสิริ วัดอโศการาม

งานสวดอภิธรรมหลวงปู่ทอง จันทสิริ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559
ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

องค์แสดงธรรม
พระอาจารย์พระอาจารย์โสภา สมโณ
ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา


Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012