หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ

วันที่ 22 ตุลาคม 2554 (เที่ยง) หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ   วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานีเมตตามาเยี่ยมก่อนวันวางศิลาฤกษ์ และ มอบปัจจัยร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ 500,000.-

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012