เทปบันทึกรายการธรรมะ บันดาลใจ

เทปบันทึกรายการธรรมะ บันดาลใจ
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จังหวัดนครราชสีมา และวัดป่าบ้านทัพไทย จังหวัดสุรินทร์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012