รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์

รูปภาพงานก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ แบบจำลององค์พระมหาเจดีย์ ภาพแบบจำลององค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 140 Photos กิจกรรมพลังศรัทธา ภาพบรรยากาศงานกิจกรรมที่จัดในวัด 144 Photos รายการเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์ ภาพส่วนประกอบเครื่องประดับองค์พระมหาเจดีย์ 289 Photos งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ งานก่อสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 1331 Photos งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ ภาพบรรยากาศงานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ 40 Photos งานตกแต่งและงานปฏิมากรรม งานตกแต่งและงานปฏิมากรรมองค์พระมหาเจดีย์ 129 Photos ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน ภาพบรรยากาศงานทอดผ้าป่า และ งานทอดกฐิน 363 Photos พื้นที่เตรียมสร้างพระมหาเจดีย์ พื้นที่เตรียมโดยรอบเตรียมการสร้างพระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล 87 Photos พิธีวางศิลาฤกษ์ ภาพงานพิธีวางศิลาฤกษ์องค์พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคลณ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๔๙น. 15 Photos

Contents: © Wat Sang Tham Wang Kao Kaew, 2012